vineri, 16 aprilie 2010

Infernul creat de om

''Fraţii  mei  mult   iubiţi,  mulţi   dintre   voi   aţi   învăţat   de   secole   că   esenţa   numită  Dumnezeu este un personaj sever şi de temut, gata de a judeca. Dar Dumnezeu cu siguranţă  nu este nimic din toate acestea. Dumnezeu care judecă, care intimidează, care persecută n-a existat   niciodată,   în   afară   de   spiritul   şi   inima   omului.  Omul   a  creat   un  Dumnezeu   care  condamnă pe unii  sau exaltă pe alţii.  Acest  Dumnezeu este de  la om,  a  fost  creat  de om,  voinţa omului.
Credeţi voi că Dumnezeu, gândirea care menţine împreună şi leagă toate - este o  entitate severă şi   înfricoşătoare? Nu,  nu este.  Tatăl  este bucurie plenară,  căci  nu ştie a  fi  altceva. El este orice formă de viaţă vibrând în armonie unele cu celelalte, şi această vibraţie  emite un sunet  comparabil  cu un râs răsunător.  Dacă veţi  asculta  intens,  veţi  auzi  chiar şi  muzica Tatălui, râsul tatălui - un râs extrem de voios. Niciodată nu l-am auzit plângând
In consecinţă, cine este Dumnezeu, cauza preţioaselor voastre fiinţe? Uimitoarea forţă de Viaţă, care curge prin mijlocul vostru, care vă leagă şi vă uneşte pe toţi, care este promisiunea vieţii  după această viaţă şi  eternitatea  înaintea voastră?
Este Fiinţa care este Gândire. Este viaţa care este continuă. Este Fiinţa care iubeşte tot ceea ce este. Este Fiinţa care   din   iubire   acordă  Vieţii   fiinţarea   (existenţa).  Este  Fiinţa   care   este   bucuria   totală   şi
absolută. Iată care este moştenirea voastră şi destinul vostru.
.........................................................................................
R   Credeti în Infern ?
M  Da
R   De aceea nu vreţi să muriţi, căci vi se pare că acolo veţi merge.
M  Pe cinste, nu cred că mă voi duce în  Infern. Nu cred că Dumnezeu va consimţi. I-am cerut iertare pentru tot răul ce l-am facut.
R   Doamnă! Doamnă! Credeţi că Tatăl vă iubeşte cu o dragoste mai mică decât cea cu care vă iubiţi proprii dvs copii ?
M  Nu. La drept vorbind uneori am impresia că nu mă iubeşte. Poate am impresia că nu m-a iertat, cu toate că ştiu că a facut-o.
R   Ce mare greşeală ai comis?
M  Pe cinstea mea ....mai multe.
R   Acestea v-au împiedicat să trăiţi?
M  Nu. M-am forţat să trăiesc şi vreau să trăiesc şi vreau sp am o viaţă corectă.
R   Ce înţelegeţi prin asta ?
M  Ca diavolul să nu mă înhaţe!
R   Ah!
M  Luminaţi-mă, vă rog.
R   Mă veţi crede ?
M  Da
R   Şi dacă vă spun că Iadul nu există!
M  Dar am învăţat că există!
R   Şi eu vă învăţ că nu există! Mă veţi crede tot atât de mult cum aţi crezut contrariul ?
M  Eh! Bine vă cred.
R   În acest caz acceptaţi că nu există Iad, căci nu este. Stiţi ce este Infernul? Cuvântul  „infern”  era  întrebuinţat   în  Iudeea pentru a desemna un mormânt  deschis şi   foarte puţin  profund. Acolo erau întinse corpurile entităţilor care nu aveau suficiente drahme pentru a avea un mormânt închis. Si aceste morminte deschise constituiau un blestem, pentru că noaptea veneau hiene şi câini vagabonzi şi devorau corpurile. Si entităţile credeau că odată învelişul distrus,  ele nu vor mai putea progresa spre utopia lor. Iată ce  însemna cuvântul „infern” în timpurile primitive, până în ziua în care preoţii au hotărât să facă un loc de pedeapsă.
............................................................................................
Am să vă relevez un mare adevăr: Omul a creat imagini despre Dumnezeu ca să se  servească pentru a domina proprii   lui   fraţi.  Religiile au  fost  create ca astfel  popoarele şi  naţiunile să poată  fi  manipulate atunci  când armatele nu vor putea să o  facă,  şi   frica este  arma care menţine popoarele şi naţiile în „ordine”. Omul pe care îl despoi de natura divină -  pe care-l despoi de Dumnezeu - este uşor de guvernat şi de supus.
Dumnezeu n-a creat nici iadul nici diavolul. Acestea sunt îngrozitoare creaţii ale omului care servesc   să-şi   chinuiască   fraţii.  Ei   au   fost   creaţi   de   dogmele   religioase   în   vederea intimidării maselor, pentru a face o colectivitate manipulabilă. această este un mare adevăr.
Dumnezeu Tatăl este orice lucru - cel mai mic fir de nisip în mare, fluturii de primavară, stelele mici şi mari în imensitatea cerului vostru. Toate lucrurile sunt Dumnezeu; atât de bine că un  loc ca  Iadul  ar   fi  comparabil  cu un cancer  în corpul  său care  încetul  cu  încetul   l-ar măcina.
Niciodată, nimic nu v-ar putea separa de împărăţia Cerurilor, căci nimic nu este mai  mare decât Dumnezeu şi Viaţa. Dumnezeu Tatăl vă iubeşte pentru totdeauna, pentru că El  este orice direcţie pe care ai putea-o lua, orice gând pe care l-ai putea îmbrăţişa.Imi doresc să vă fac să înţelegeţi cele ce urmează.
................................................................................
Religia voastră şi credinţa voastră au cauzat distrugerea civilizaţiilor de-a lungul secolelor. Mayasii şi Aztecii au dispărut, ei au fost masacraţi din cauza dominaţiei Bisericii pentru că credinţa lor nu era aceeaşi cu cea a
Bisericii. Toate războaiele sfinte, secole de obscurantism, au fost purtate pentru perpetuarea credinţei religioase. Si într-o ţară pe nume Franţa, copii au fost smulşi din braţele mamelor lor pentru că acestea aveau credinţa diferită de cea a Bisericii. Femei au avut ochii scoşi şi sânii marcaţi cu fierul roşu, şi sângele curgea pe strâzi - toate acestea pentru credinţă !
Apoi protestanţii au făcut ceea ce se numea focul iadului, sulful şi diavolul şi aşa s-a născut frica în inima mielului, astfel congregaţiile au rămas în stat - învăţându-i că faptul de a lipsi de la diverse îndatoriri şi de a încălca anumite legi sau reguli obişnuite îi vor arunca în iad pe veci.''
                                                                                             RAMTHA ''Cartea alba''

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu